2. Descargas

Modelos

Os modelos integrados en Nós-ASR, xunto coa súa ficha técnica, están publicados en HuggingFace: